اخبار

News

افتتاح کانال تلگرام

1398/5/28

کانال تلگرامی آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش با هدف انتشار مطالب علمی و آزمایشگاهی و افزایش دانش عمومی مراجعین افتتاح گردید. علاقمندان می توانند با مراجعه به لینک کانال در پایین صفحه اصلی سایت و یا با مراجعه به لینک تلگرامی زیر در کانال فوق عضود گردیده و از مطالب آن بهره برداری نمایند. لینک کانال : pajouheshlab@ ضمنا تمامی علاقمندان می توانند در قسمت بحث عمومی متصل به کانال سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را به مشارکت و تبادل نظر عمومی بگذارند.